دوشنبه ، 25 آذر ، 1398
حداقل
چشـم‌انداز، مأموریت و ارزشهـای بنیـادین

ارزش‌های بنیادین :

  • صداقت، رعایت اصول حرفه‌ای و توجه به صرفه و صلاح کارفرمایان و مشتریان، سرلوحه فعالیت های ما میباشد.
  • توسعه و ارتقاء سطح علمی و تخصصی بازار خدمات زمین و ساختمان
  • اتخاذ رویکرد مشارکت تجاری مشتریان در کسب وکار شرکت

چشم‌انداز :

تبدیل شدن به برند مطرح درارائه خدمات مرتبط شامل بازاریابی و فروش و تبلیغات، تحقیقات بازار، مشاوره مدیریتی و سازمانی، سرمایه گذاری و تحلیل اقتصادی، بهره برداری و نگهداری و امور مربوط به خدمات زمین و املاک ومستغلات تا انتهاي سال 1395

ماموریت:

توجه به رشد و سود اوری و ایجاد مزایای رقابتی ازاصول پایه ای ماموریت شرکت میباشد :

  • ارائه خدمات حرفه ای و تخصصی در حوزه بازار خدمات زمین و ساختمان در کشور
  • توجه به رشد و توسعه مستمر کارکنان
  • همکاری با نیرو های خبره صنعت ساخت وساز و املاک ومستغلات ( به عنوان ارزشمند ترین دارائی سازمان )
  • مشارکت کارکنان در منافع سازمان در جهت ارائه خدمات ارزش افرین به کلیه متقاضیان خدمات بازار زمین و ساختمان
  • اتکا بردانش روز و فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی
  • مدیریت صححیح فرایند های کلیدی ارزش آفرین برای مشتریان
  • سر لوحه قراردادن فعالیت هاو رعایت اصول حرفه ای و اخلاقی کسب و کارو توجه به ارمان های اخلاقی و ارزشی کشور