دوشنبه ، 25 آذر ، 1398
حداقل
خدمات بازاریابی و فروش و تبلیغات

فرایند بازاریابی و فروش شامل فعالیت‌های متنوعی است که موفقیت یا عدم موفقیت هر کدام، می‌تواند تاثیرات شایان توجهی بر موفقیت یا عدم موفقیت یک پروژه و حتی کل سازمان داشته باشد. این فرایند پیش از تولید محصول با مجموعه فعالیت‌های تحقیقات بازار و شناسایی نیاز مشتریان آغاز و در نهایت به تدوین برنامه‌های عملیاتی بازاریابی فروش و اجرای این برنامه‌ها ختم می‌شود. در مدیریت این فرایند، عوامل متنوعی از قبیل استراتژی‌ها و اهداف سازمان، محصولات و شرکت‌های رقیب، هزینه‌ها و سایر عوامل از این دست، می‌توانند تاثیرگذار باشند. بر این اساس، فرایند بازاریابی و فروش بایستی در قالب چارچوبی که بتواند با در نظر گرفتن کلیه جوانب، موفقیت این فرایند را تضمین نماید، مدیریت شود. 

شرکت آریان نگین ارگ با ترکیب تجربه و دانش روز مدیران و مشاوران و کارشناسان قادر به مدیریت صحیح این فرایند در پروژه های ساختمانی می باشد. این فرایند همواره از شناخت دقیق پروژه و عوامل محیطی آن آغاز،تا در نهایت استراتژی های بازاریابی و فروش در مورد تمام عناصر آمیخته بازاریابی به شرح زیر تهیه گردند:

 • محصول (Product)
 • توزیع (Place)
 • قیمت (Price)
 • ترفیع (Promotion)

تمامی عناصر فوق که از مفاهیم اساسی و پایه ای بازاریابی بوده و به اختصار 4 P   نامیده می شوند، بایستی به صورت همزمان مدیریت شوند. عدم رعایت صحیح هر کدام از این عناصر می تواند موفقیت پروژه را با تهدید جدی روبرو سازد.


مهنـدسی فـروش

با توجه به پیچیدگی های مربوط به بازار یاد شده و  تشدید رقابت ها ، اتخاذ هر استراتژی و برنامه ای بدون پایش و بهبود مستمر، تضمینی برای موفقیت ندارد. پس از تدوین و اجرای استراتژی ها، بایستی نتایج حاصل از آن ها در کنار تغییرات بازار به صورت مستمر پایش شده و بر اساس آن ها تغییرات لازم در استراتژی ها اعمال شود.


 شرح خـدمات حوزه بازاریابی و فـروش وتبلیغات :

طراحی و تدوین استراتژی های تبلیغات ، بازار یابی و فروش ( آمیخته بازاریابی ) پروژهای ساختمانی اعم از تدوین کمپین های تبلیغاتی ، طراحی سیاست گذاری های مرتبط با قیمت و تدوین شرایط واگذاری

 • مشاوره تخصصی در طرح ،اجراو سازماندهی  فرایند ها و ساختار فروش
 • ارائه گزارشات تحلیلی بازار یابی و فروش پروژه های در حال ساخت ویا واگذاری ، جهت ارزیابی و بازنگری استراتژی فروش
 • مدیریت عملیات تبلیغات ، بازار یابی و فروش پروژهای ساختمانی در سطح کشور
 • ارائه مشاوره حرفه ای در خصوص طراحی پروژه های ساختمانی ( اعم از مسکونی ، تجاری و اداری ) از دید مهندسی بازار یابی و فروش
 • ارائه مدل های نوین بازاریابی و فروش ( اعم از خرید و فروش اینترنتی ، فروش مجازی و  طراحی سایت های اینترنتی فروش و ... )
 • انجام تحقیقات و مطالعات مستمر بازار یابی و فروش به منظور بهینه کاری مدل های نوین پروژه های ساختمانی در انواع کاربریهای موجود در سطح کشور و خارج از کشور
 • آموزش نیرو های بازار یابی و فروش ، تحقیقات بازار

 • ارائه خدمات مرتبط با اندازه گیری تصویر ذهنی مشتریان در خصوص پروژه های ساختمانی ، با استفاده از شاخص های سیستم ارزیابی سازمانی