دوشنبه ، 25 آذر ، 1398
حداقل
کارگزاری زمین و املاک ومستغلات
  • ارائه خدمات حرفه ای خرید و فروش، تهاترو مشارکت در ساخت مرتبط با املاک و مستغلات و اراضی متعلق به افراد حقیقی  و یا حقوقی ، با استفاده از شبکه  ارتباطی و اطلاعاتی موجود و استفاده از کلیه ظرفیت های موجود در  بازار

  • مدیریت عقد قراردادهای خرید و فروش ، تهاتر و مشارکت در ساخت فی ما بین اشخاص حقیقی و یا حقوقی

  • بهره گیری از دانش تخصصی املاک و مستغلات وعلم بازار یابی و فروش و اصول حرفه ای و اخلاقی مرتبط جهت ارائه مدل نوینی از کارگزاری املاک و مستغلات در کشور