دوشنبه ، 25 آذر ، 1398
حداقل
مشاوره مدیریتی و سازمانی
  •  
  • تدوین و طراحی استراتژی کسب وکار شرکت ها و یا بازیگران فعال در صنعت زمین و ساختمان ، براساس تجربه و دانش روز مدیریت استراتزیک
  • انجام مطالعات و تحقیقات در حوزه مدیریت استرتژیک صنعت ساخت و ساز و املاک و مستغلات
  • ارائه مشاورهای سازمانی و مدیریتی لازم در حوزه تخصصی ساخت وساز و املاک و مستغلات
  • مشاوره جهت پیاده سازی سیستم های ارزیابی سازمانی ( مدل تعالی سازمانی )

  • طراحی و تدوین مدل های کسب وکار   (BP)