دوشنبه ، 25 آذر ، 1398
حداقل
امور حقوقی و قراردادها
  • تهیه و تنظیم انواع قراردادهای مرتبط بازار زمین و ساختمان ، اعم از قراردادهای طرح ،  ساخت ، قراردادهای مشاوره ای ، قراردادهای مشارکت در ساخت ، سرمایه گذاری و تامین مالی ، تبلیغات و بازار یابی و فروش ، ... خرید و فروش و یا تهاتر زمین و املاک و مستغلات
  • مشاوره تخصصی حقوقی و قراردادی در بازار ساخت و ساز و املاک ومستغلات به کلیه اشخاص خقیقی و حقوقی